skip to Main Content

Nasdaq del av Hållbart Värdeskapande

På Almedalsseminariet ”Hållbarhet eller Kapital? Går det att ta hänsyn till hållbarhet i ett vinstdrivet samhälle?” tillkännagav Magnus Billing, VD Nasdaq att de nu är en del av Hållbart Värdeskapande. Seminariet avslutades med en börsstängning där representanter från Hållbart Värdeskapande…

Read More

Sammanfattning från Rundabordssamtal

Anteckningar från Rundabordssamtal Hållbart Värdeskapande 2014-09-23 Investerarna bakom Hållbart värdeskapande bjöd tillsammans med NASDAQ Stockholm in styrelseordförande, VD:ar och andra bolagsrepresentanter i de 100 största börsbolagen till ett seminarium kring implementering av hållbarhetsfrågor. Seminariet följdes av rundabordssamtal i mindre grupper vars…

Read More

Stora skillnader i börsbolagens hållbarhetsarbete

Pressmeddelande 27 januari 2012 Stora skillnader i börsbolagens hållbarhetsarbete - täten, klungan och eftersläntrarna Hållbarhetsfrågorna står högt på allt fler företags agenda. De bolag som kommit längst är de som integrerar hållbarhetsfrågorna på samtliga nivåer i verksamheten. En tredjedel av…

Read More
Back To Top