Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Pressmeddelande 2017-02-15 Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan 2009, har väsentligt lyft betydelsen av börsbolagens hållbarhetsarbete. Det konstaterar de 17 investerarna som gemensamt drivit projektet i samarbete med Nasdaq Stockholm. Målet är att lyfta betydelsen av strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor, vilket är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och […]

Sammanfattning från Rundabordssamtal

Anteckningar från Rundabordssamtal Hållbart Värdeskapande 2014-09-23 Investerarna bakom Hållbart värdeskapande bjöd tillsammans med NASDAQ Stockholm in styrelseordförande, VD:ar och andra bolagsrepresentanter i de 100 största börsbolagen till ett seminarium kring implementering av hållbarhetsfrågor. Seminariet följdes av rundabordssamtal i mindre grupper vars syfte var att dela erfarenheter och lära av varandra. Nedan följer en kort sammanfattning från […]

Stora skillnader i börsbolagens hållbarhetsarbete

Pressmeddelande 27 januari 2012 Stora skillnader i börsbolagens hållbarhetsarbete – täten, klungan och eftersläntrarna Hållbarhetsfrågorna står högt på allt fler företags agenda. De bolag som kommit längst är de som integrerar hållbarhetsfrågorna på samtliga nivåer i verksamheten. En tredjedel av bolagen uppvisar dock en alldeles för låg förändringstakt och gapet har ökat till de som […]