Resultat

Under 2011 skickades, för andra gången i ordningen, en enkät till styrelseordförande för de 100 största börsbolagen på NASDAQ  Stockholm. Undersökningen är indelad i fyra huvudavsnitt: Styrelsens ansvar, implementering och efterlevnad, styrande riktlinjer och kommunikation och rapportering. För respektive huvudavsnitt undersökte vi fem hållbarhetsområden: mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö, affärsetik/antikorruption samt arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

[vcex_icon_box heading=”Rapporter 2015″ icon=”fa fa-download” icon_color=”#3a8045″ css=”.vc_custom_1465908689888{margin-bottom: 20px !important;}”]Rundabordssamtal 2015[/vcex_icon_box][vcex_icon_box heading=”Rapporter 2014″ icon=”fa fa-download” icon_color=”#3a8045″ css=”.vc_custom_1466005917916{margin-bottom: 20px !important;}”]HV barometer 2013 och Rundabordssamtal 2014

Sammanfattning Rundabordssamtal 2014[/vcex_icon_box][vcex_icon_box heading=”Rapporter 2011″ icon=”fa fa-download” icon_color=”#3a8045″]

De bolag som svarade på enkäten 2011 fick välja om de önskade göra resultaten offentliga eller ej.

 

[/vcex_icon_box][vcex_icon_box heading=”Rapporter 2009″ icon=”fa fa-download” icon_color=”#3a8045″]

De bolag som svarade på enkäten 2009 fick välja om de önskade göra resultaten offentliga eller ej.

En snarlik undersökning gjordes samtidigt i Norge.

[/vcex_icon_box]