skip to Main Content

Hållbart värdeskapande arrangerar sitt första webbinarium

Den 15 december arrangerade Hållbart Värdeskapande sitt första webbinarium, i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson. 
Bland gästerna fanns representanter från Nasdaq Stockholm, Sobi och Billerud Korsnäs.

Webbinariet tog avstamp i det ägarbrev Hållbart Värdeskapande skickat ut med uppmaning till TCFD-rapportering. Som grund låg också den undersökning konsultbolaget Hallvarsson & Halvarsson gjort som visar att endast 5% av de noterade bolagen på Nasdaq Stockholm har en TCFD-rapport. Från Hållbart Värdeskapande deltog Jenny Gustafsson, från AMF och Karin Askelöf från Handelsbanken Asset Management.

Om du inte kunde delta på webbinariet, finns bilderna att hämta här.

Back To Top