skip to Main Content

Kontaktpersoner

Alecta
Carina Silberg
Chef för ägarstyrning och hållbarhet

AMF
Jens Schlyter
Hållbarhetsansvarig

Danske Bank
Allan Emanuelsson
ESG Specialist

Folksam
Emelie Westholm
Chef Ansvarsfullt ägande

Handelsbanken Fonder
Aurora Samuelsson
Hållbarhetschef

Länsförsäkringar AB
Sofia Aulin
Ansvarsfulla investeringar

Nordea
Eric Pedersen
Chef Ansvarsfulla investeringar

SEB Fonder
Anette Andersson
ESG Investment Specialist

Skandia
Anita Lindberg
Senior ESG Analytiker

Storebrand Fonder
Victoria Lidén
Hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvarig

Svenska Kyrkan
Gunnela Hahn
Chef Hållbara investeringar

Swedbank Robur
Celia Grip
Chef hållbarhetsanalys

Öhman
Viktoria Voskressenskaia
Hållbarhetsanalytiker

Back To Top