skip to Main Content

Kontaktpersoner

Alecta
Peter Lööw
Hållbarhetsansvarig kapitalförvaltning

AMF
Jenny Gustafsson
Hållbarhetsansvarig Kapitalförvaltningen

Andra AP-fonden
Christina Olivecrona
Senior Hållbarhetsanalytiker

Första AP-fonden
Magdalena Håkansson
Chef ESG

Fjärde AP-fonden
Pia Axelsson
Manager Corporate Governance & Information

Folksam
Emelie Westholm
Chef Ansvarsfullt ägande

Handelsbanken Fonder
Karin Askelöf
Chef Ansvarsfulla Investeringar

Länsförsäkringar AB
Sofia Aulin
Ansvarig Investeringar

Nordea
Katarina Hammar
Chef Ansvarsfulla Investeringar

SEB Fonder
Anette Andersson
ESG Investment Specialist

Skandia
Aurora Samuelsson
Investment Analyst, ESG Skandia

Storebrand – SPP
Johanna Gestlöf-Lundgren
Hållbarhetschef

Svenska Kyrkan
Gunnela Hahn
Chef Hållbara investeringar

Swedbank Robur
Celia Grip
Chef hållbarhetsanalys

Tredje AP-fonden
Lil Larås Lindgren
Chef Kommunikation

Öhman
Fredric Nyström
Chef Ansvarsfulla Investeringar

 

 

Back To Top