skip to Main Content

Hållbart värdeskapande och Hallvarsson & Halvarsson uppmärksammade långsiktigt klimatarbete i webbinarium den 25 oktober

Under ett webbinarium den 25 oktober uppmärksammade Hållbart värdeskapande vikten av att bolag agerar långsiktigt i sitt klimatarbete, och att klimatstrategier utvecklas vidare för att effektivt hantera indirekta klimatutsläpp i företagens värdekedjor – så kallade Scope 3-utsläpp. I samband med webbinariet publicerar Hållbart värdeskapande, tillsammans med Hallvarsson & Halvarsson, rapporten ”Looking ahead and beyond”.

Rapporten redovisar resultatet av Hallvarsson & Halvarssons granskning av de 75 största bolagen på Nasdaq Stockholm och hur dessa rapporterar om sitt arbete med klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald. Huvuddelen av rapporten fokuserar på Scope 3 och arbetet med indirekta klimatutsläpp, där Stockholm Environment Institute (SEI) bidrar med kunskap och insikter från ett vetenskapligt perspektiv. Sex olika bolag redogör för ansatser, resultat och utmaningar i arbetet med Scope 3. Bolagen är Castellum, Electrolux, Investor, Storskogen, Tele 2 och Volvo Cars. På temat biologisk mångfald beskriver Essity sin ansats.

Här kan du ta del av rapporten Looking ahead and beyond

Här kan du se inspelning av webbinariet

Back To Top