skip to Main Content

Ett samarbetsprojekt mellan några av Sveriges största institutionella investerare för att ytterligare lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor.

AMF Logotyp
Danske Bank
Storebrand
Öhman Fonder Logotyp

2020.12.17 Premiär för webbinarium
Det första webbinariet hölls i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson och tog avstamp i det ägarbrev Hållbart Värdeskapande skickat ut med uppmaning till TCFD-rapportering. Läs mer och ladda ner presentation från semininariet här.

Copyright: Innehållet på webbplatsen ägs av Hållbart värdeskapande  och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Denna information är avsedd för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Inga ändringar i avsikt att reproducera materialet på nytt får göras. Materialet får inte kopieras eller användas på annat sätt utan att Hållbart värdeskapande först har medgivit detta skriftligen.

Webbplatsen använder cookies. Läs mer här

Back To Top