Kontakt

Kontaktpersoner

Alecta

Ramsay Brufer
Ägaransvarig
08-441 92 62

AMF

Annelie Götbring
Kapitalförvaltningen
08-696 82 48

Andra AP-fonden

Ulrika Danielson
Kommunikationschef
031-704 29 00

DNB

Pär Löfving
RI Analytiker
08-473 43 48

Första AP-fonden

Nadine Viel Lamare
Chef Hållbart värdeskapande
08-566 202 70

Fjärde AP-fonden

Pia Axelsson
Manager Corporate Governance & Information
08- 787 75 00

Folksam

Carina Lundberg Markow
Chef Ansvarsfullt ägande
0771-960 960

Handelsbanken Fonder

Elisabeth Jamal Bergström
Head of Corporate Governance & Responsible Investments

Länsförsäkringar AB

Christina Kusoffsky Hillesöy
Ansvarig ansvarsfulla investeringar
08-588 41 511

Nasdaq

Lauri Rosendahl
VD Nasdaq Stockholm
Ordförande Hållbart värdeskapande
08-405 60 00

Nordea

Katarina Hammar
ESG Analyst
0733-57 74 19

SEB Fonder

Anette Andersson
ESG Investment Specialist
08-788 62 39

Skandia Liv

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
08-788 10000

Storebrand – SPP

Filippa Bergin
Group Head Sustainability
0701-49 00 99

Svenska Kyrkan

Gunnela Hahn
Ägaransvarig Ansvarsfulla Investeringar
018-169 421

Swedbank Robur

Anna Nilsson
Chef hållbarhetsanalys
0708-79 98 23

Tredje AP-fonden

Lil Larås Lindgren
Chef Kommunikation
08-555 17 123

Öhman

Fredric Nyström
Chef Ansvarsfulla Investeringar
072-526 65 52