skip to Main Content

Kontaktpersoner

Alecta
Carina Silberg
Chef för ägarstyrning och hållbarhet

AMF
Jens Schlyter
Hållbarhetsansvarig

Andra AP-fonden
Åsa Mossberg
Senior hållbarhetsstrateg

Danske Bank
Allan Emanuelsson
ESG Specialist

Första AP-fonden
Magdalena Håkansson
Chef ESG

Fjärde AP-fonden
Pia Axelsson
Manager Corporate Governance & Information

Folksam
Emelie Westholm
Chef Ansvarsfullt ägande

Handelsbanken Fonder
Aurora Samuelsson
Hållbarhetschef

Länsförsäkringar AB
Sofia Aulin
Ansvarsfulla investeringar

Nordea
Eric Pedersen
Chef Ansvarsfulla investeringar

SEB Fonder
Anette Andersson
ESG Investment Specialist

Skandia
Anita Lindberg
Senior ESG Analytiker

Storebrand Fonder
Victoria Lidén
Hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvarig

Svenska Kyrkan
Gunnela Hahn
Chef Hållbara investeringar

Swedbank Robur
Celia Grip
Chef hållbarhetsanalys

Tredje AP-fonden
Fredric Nyström
Chef hållbarhet och ägarstyrning

Öhman
Viktoria Voskressenskaia
Hållbarhetsanalytiker

 

 

Back To Top