skip to Main Content
Aktuellt
25okt 22

Under ett webbinarium den 25 oktober uppmärksammade Hållbart värdeskapande vikten av att bolag agerar långsiktigt i sitt klimatarbete, och att klimatstrategier utvecklas vidare för att effektivt hantera indirekta klimatutsläpp i företagens värdekedjor…

Läs mer
07okt 21

Under webbinariet den 7 oktober uppmärksammades behovet av konsekvensanalyser (due diligence) av företags värdekedjor med fokus på mänskliga rättigheter. Nu publicerar Hållbart värdeskapande, tillsammans med Hallvarsson & Halvarsson rapporten ”Human…

Läs mer
17dec 20

Den 15 december arrangerade Hållbart Värdeskapande sitt första webbinarium, i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson. Bland gästerna fanns representanter från Nasdaq Stockholm, Sobi och Billerud Korsnäs. Webbinariet tog avstamp i det…

Läs mer
04dec 20

Tillsammans med Hallvarsson & Halvarsson bjuder Hållbart Värdeskapande den 15 december kl 10.00 - 11:30 in till ett webbinarium om mer transparent och användbar klimatrapportering utifrån TCFDs rekommendationer. Ladda ner inbjudan som pdf här 03 december, 2020 Till Vd:ar och styrelseordförande i…

Läs mer
15feb 17

Pressmeddelande 2017-02-15 Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan 2009, har väsentligt lyft betydelsen av börsbolagens hållbarhetsarbete. Det konstaterar de 17 investerarna som gemensamt drivit projektet…

Läs mer
01jul 15

På Almedalsseminariet ”Hållbarhet eller Kapital? Går det att ta hänsyn till hållbarhet i ett vinstdrivet samhälle?” tillkännagav Magnus Billing, VD Nasdaq att de nu är en del av Hållbart Värdeskapande.…

Läs mer
23sep 14

Anteckningar från Rundabordssamtal Hållbart Värdeskapande 2014-09-23 Investerarna bakom Hållbart värdeskapande bjöd tillsammans med NASDAQ Stockholm in styrelseordförande, VD:ar och andra bolagsrepresentanter i de 100 största börsbolagen till ett seminarium kring implementering…

Läs mer
27jan 12

Pressmeddelande 27 januari 2012 Stora skillnader i börsbolagens hållbarhetsarbete - täten, klungan och eftersläntrarna Hållbarhetsfrågorna står högt på allt fler företags agenda. De bolag som kommit längst är de som…

Läs mer
Back To Top